Zadania

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLA 148 NA ROK SZKOLNY 2017/20181. Moje przedszkole promuje zdrowie,  jest we wrocławskiej sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

Dbam o zdrowie swoje i swoich bliskich, tutaj czuję się bezpieczny.


Moje przedszkole realizuje autorski program zdrowotny pn.: "Dbanie o zdrowie to zabawa, bycie zdrowym to podstawa". 


Moje przedszkole uczestniczy w "Programie profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym".

Moje przedszkole uczestniczy w "Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków - Akademia Aquafresh"

Moje przedszkole posiada Certyfikat "Stołówka z Certyfikatem Zdrowego i Racjonalnego Żywienia"

 
2. Moje przedszkole jest przyjazne przyrodzie.

Wiem, że wszystko co jest potrzebne człowiekowi do życia czerpie on ze środowiska, dlatego dbam o przyrodę i szanuję ją na miarę możliwości małego człowieka.

Moje przedszkole realizuje autorski program ekologiczny pn.: "Ekologiczne zwyczaje przedszkolak poznaje".

 Moje przedszkole uczestniczy w projekcie ekologicznym "Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci"

3. Moje przedszkole dba o wychowanie patriotyczne i moralne.

Poznaję i rozumiem siebie i świat, odnajduję swoje miejsce w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczności, uczę się być dobrym człowiekiem. Rozwijam miłość do ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, symboliki narodowej, zwyczajów i obyczajów przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury europejskiej.

Moje przedszkole realizuje autorski program patriotyczny pn.: "Kto Ty jesteś? Polak mały - wiem kim jestem i gdzie mieszkam".