Rozkład dnia


Nasze przedszkole jest otwarte od godz. 6:30 do 17:00

Dzieci starsze


6:30 – 8:00    
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
Ćwiczenia ortofoniczne, słownikowe, graficzne, zabawy dydaktyczne.
Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.
Zabawy integrujące grupę.
Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 
8:00 – 8:15
    Zestaw ćwiczeń porannych
 
8:15 – 8:30    
Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Aktywność dyżurnych.


8:30 – 9:00
    Śniadanie, mycie zębów.
 


9:15 – 11:00  

Zajęcia kierowane i niekierowane:
- zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem wspierania rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, fizycznym i emocjonalnym:
- zajęcia z zakresu rozwijania mowy i myślenia, poznawania stosunków jakościowych i ilościowych oraz zjawisk przyrodniczych poprzez ograniczenie zadań z całym zespołem, grupą lub indywidualnie
- zabawy ruchowe, plastyczne i umuzykalniające,
- zabawy z językiem angielskim
- zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa
 
11:00 – 11:30
 Drugie śniadanie. przygotowanie do wyjścia do dwór
 
11:30 – 13:00 
Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, zabawy swobodne, organizowanie, zajęcia sportowe, gry, obserwacje przyrodnicze,
 prace gospodarcze.
                                                       
13:00 - 13:20  
Czynności samoobsługowe, porządkowe i higieniczne. Aktywność dyżurnych. 

13:20 – 14:00 
Obiad.

14:00 – 15:00  
Zabawy i ćwiczenia relaksacyjno-terapeutyczne, słuchanie tekstów literatury dziecięcej, słuchowiska muzycznych. Zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.

15:00 – 16:00  
Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb, wyrównujące deficyty rozwojowe jak i wspierające uzdolnienia i zainteresowania.

16:00 – 17:00
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
Dzieci młodsze


 

6:30 – 8:00

Zabawy wg zainteresowań dzieci, inspirowanie zabaw przez nauczyciela. Zabawy usprawniające zmysły. Zabawy ruchowe integrujące grupę.


8:00 – 8:15
Zabawa ruchowa.

 
8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne. Aktywność dyżurnych. 

8:30 – 9:15

Śniadanie, mycie zębów.


9:15 – 10:00

Zajęcia kierowane i niekierowane:
- rozbudzanie aktywności werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej;
- zabawy rytmiczne, naśladowcze i manipulacyjne;
- zabawy z językiem angielskim;

- zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, gimnastyka ogólnorozwojowa.

10:00 – 11:00

Pobyt na powietrzu - kontakt ze środowiskiem naturalnym i najbliższym otoczeniem, zabawy ogólnorozwojowe i usprawniające. Powrót i przygotowanie do posiłku.


11:00 – 11:30

Drugie śniadanie


11:30 – 11:45

Czynności higieniczno - porządkowe i samoobsługowe.


 
11:45 – 12:50

Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.


12:50 – 13:20

Czynności samoobsługowe i higieniczno – porządkowe.

Przygotowanie do obiadu.
  
13:20 – 14:00

Obiad.


14:00 – 14:15
Słuchanie tekstów literatury dziecięcej, opowiadań nauczyciela.14:15 – 16:00
Zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy tematyczne,
zabawy konstrukcyjne, zabawy twórcze, zabawy dydaktyczne,
zabawy ruchowe.


Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.


16:00 – 17:00
Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.

Ramowy rozkład dnia jest schematem porządkującym pracę w grupie, lecz poszczególne elementy mogą ulec zmianom czasowym

w trakcie dnia.