Rozkład dnia


Nasze przedszkole jest otwarte od godz. 6:30 do 17:00

Dzieci starsze


6:30 – 8:00    
Zabawy dowolne, ćwiczenia ortofoniczne, słownikowe, zabawy dydaktyczne, ćwiczenia słuchowe i grafomotoryczne, praca indywidualna 
oraz zabawy inspirowane przez nauczyciela.
 
8:00 – 8:15
    Zestaw ćwiczeń porannych
 
8:15 – 8:30    
Przygotowanie do śniadania, mycia rąk, praca dyżurnych


8:30 – 9:00
    Śniadanie
 

9:00 - 9:15 
 Mycie zębów

9:15 – 11:00  
Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego.
Rozbudzanie aktywności plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
Stawianie problemów otwartych.
Rozwijanie mowy, myślenia.
Poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych oraz zjawisk przyrodniczych poprzez indywidualizację zasad.
 
11:00 – 11:30
 Drugie śniadanie
 
11:30 – 13:00 
Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym, w parku.
Organizowanie zabaw ruchowych, zajęć sportowych, 
                                                      gier, obserwacje przyrodnicze,
                                                      prace gospodarcze.
                                                        Swobodna aktywność    
                                                   ruchowa dziecka.

13:00 - 13:15  
Powrót i przygotowanie do obiadu. 

13:15 – 14:00 
Obiad.

14:00 – 15:00 
Zabawy relaksacyjno-terapeutyczne, integracyjne.
Ćwiczenia uspokajające. Przybliżenie literatury
dziecięcej – baśnie, legendy, opowiadania.
15:00 – 17:00 
Zabawa dowolna, gry stolikowe, zabawy tematyczne, konstrukcyjne,
twórcze, dydaktyczne, ruchowe.
Praca indywidualna.

Zabawa w ogrodzie przedszkolnym (jesień, wiosna, lato)
Dzieci młodsze

 

6:30 – 8:00

Zabawy dowolne, ćwiczenia ortofoniczne, słownikowe, zabawy dydaktyczne
oraz zabawy inspirowane przez nauczyciela


8:00 – 8:15
Zabawa ruchowa

 
8:15 – 8:30

Przygotowanie do śniadania, mycie rąk, praca dyżurnych 

8:30 – 9:00

Śniadanie


9:00 – 9:15

Mycie zębów9:15 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego.
Rozbudzanie aktywności słownej, plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.


10:00 – 11:00

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.


11:00 – 11:30

Drugie śniadanie


11:30 – 11:45

Czynności higieniczno - porządkowe


 
11:45 – 12:50

Bajkoterapia, słuchanie muzyki relaksacyjnej.


12:50 – 13:15

Czynności samoobsługowe i higieniczno – porządkowe.

Przygotowanie do obiadu.
  
13:15 – 14:00

Obiad.


14:00 – 14:15
Przybliżenie literatury dziecięcej 
– baśnie, bajki, legendy, opowiadania.14:15 – 17:00
Zabawy dowolne, gry stolikowe, zabawy tematyczne,
zabawy konstrukcyjne, zabawy twórcze, zabawy dydaktyczne,
zabawy ruchowe.


Praca indywidualna.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Ramowy rozkład dnia jest schematem porządkującym pracę w grupie, lecz poszczególne elementy mogą ulec zmianom czasowym

w trakcie dnia.