Rada RodzicówSzanowni Państwo, Drodzy Rodzice!


Od września 2015 przy naszym przedszkolu działa Rada Rodziców w składzie:

Justyna Janus-Konarska  – Przewodnicząca

Justyna Hełminiak-Nowak - Zastępca Przewodniczej

Katarzyna Gajewska-Biarda - Sekretarz

Aleksandra Pelc - SkarbnikZadaniem i celem Rady Rodziców jest jak najlepsze reprezentowanie interesów dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola, a także ścisła współpraca z Dyrekcją i całym Gronem Pedagogicznym. Wspieramy przedszkole naszą obecnością, zaangażowaniem w różne akcje oraz pomocą finansową.
Miesięczna składka z tytułu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:

30 zł - za pierwsze dziecko

15 zł – za każde kolejne dziecko


Opłaty na Radę Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy Rady Rodziców o numerze:
85 1090 1522 0000 0001 1832 4173


W treści przelewu należy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz nazwę grupy

Z góry dziękujemy za dokonanie wpłaty i zachęcamy Państwa do współpracy z nami na rzecz naszego przedszkola. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i inicjatywy.

Zapraszamy do kontaktu: radarodzicowprzedszkole148@gmail.com