Opłaty

OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za przedszkole należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy Przedszkola o numerze: 
70 1020 5226 0000 6502 0417 6848 

lub w Kasie Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu przy ul. Namysłowskiej 8, czynnej w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 9:00 do 14:00 i środa od 9:00 do 16:30.

W treści przelewu należy wpisać: 
opłata za przedszkole/grupa/imię i nazwiska/za miesiąc..................