czwartek, 9 marca 2017

"Gramy w znaki"Nasze przedszkole przystępuje do projektu:


Projekt “Gramy w znaki” 
skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Składa się z dwóch etapów,
z których pierwszy, realizowany obecnie (“Przedszkolaki grają w znaki”), skierowany jest właśnie do młodszych przedszkolaków.


Każde dziecko, będące wychowankiem placówki biorącej udział w akcji dostanie swój egzemplarz gry na własność.
Pozwoli to na podjęcie gry z rodzicami, opiekunami lub starszym rodzeństwem.

Nasze dzieci drogę do  przedszkola pokonują codziennie już od najmłodszych lat. Chcemy więc pracować
nad tym, by miały szansę czuć się w swoim najbliższym otoczeniu jak najbezpieczniej. Zróbmy to razem!

Ponadto informujemy, że Akcji towarzyszy konkurs (do 15 marca), przygotowany przez Partnera Strategicznego Akcji- firmę Compensa.

Informację o konkursie można znaleźć na stronie: www.gramywznaki.pl oraz www.biezpiecznizcompensa.pl