niedziela, 10 kwietnia 2016

Spotkanie dla rodzicówMAMO, TATO -  ZADBAJ O MOJĄ POSTAWĘ CIAŁA!
DNIA 13 KWIETNIA 2016 R. RODZICE BĘDĄ MOGLI ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPOSOBAMI OCENY POSTAWY CIAŁA SWOJEGO DZIECKA. ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI NA GODZ.16 DO SALI GRUPY "MOTYLI".   
Prawidłowa postawa ciała to warunek normalnego rozwoju i zdrowia człowieka. W związku z tym niezmiernie ważna jest dbałość o poprawną postawę dziecka, która w okresie pierwszych kilku lat jego życia łatwo ulega zniekształceniu.
            W codziennym życiu rzadko na ogół zwracamy uwagę na to, jak kształtuje się organizm dziecka,   a robimy to dopiero wtedy, gdy wady są już widoczne i trudno je usunąć. Niestety wielu rodziców nawet wtedy nie dostrzega konieczności uczęszczania dziecka na zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Świadczy to o ogromnej nieświadomości, co do przyszłych następstw tolerowania tego stanu rzeczy.
            Prawidłowa postawa ciała zabezpiecza organizm przed ujemnymi wpływami środowiska, co pozostaje w ścisłym związku z utrzymaniem zdrowia człowieka. Sprawność organizmu, jego zdolność do pracy jest w poważnej mierze uzależniona od postawy ciała. Mięśnie i narządy wewnętrzne mają wtedy lepsze warunki do pracy, a estetyczna sylwetka pozwala na harmonijne wykonywanie ruchów. Postawa ciała odzwierciedla w dużej mierze stan psychiczny, o czym powinien pamiętać każdy rodzic.
                                                                                                                                
                                                                                                     mgr Anna Głowaczewska - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
                                                                                                          mgr Dagmara Rzepka - nauczyciel wychowania przedszkolnego