wtorek, 18 lutego 2014

Rekrutacja do szkół

Rekrutacja elektroniczna do klas I
w Szkołach Podstawowych na rok szkolny 2014/2015
rozpoczyna się 11 marca 2014r.
a kończy 8 kwietnia 2014r.
Informacja dotycząca zasad, kryteriów, punktacji
i harmonogramu dostępna będzie
w Szkole Podstawowej, na stronach internetowych Szkół Podstawowych jak również na stronach
www.edu.wroclaw.pl oraz www.wroclaw.pl,
a także na naszej stronie w zakładce "Rekrutacja 2014/2015"

Szczegóły rekrutacji do przedszkoli dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja 2014/2015".